Aktualitások

2022. június 23. 14:03

Elkészült a hulladékkezelési tevékenységek elérhető legjobb technikáiról szóló útmutató

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a kérelmezők és az engedélyező hatóság számára elkészítette a hulladékkezelési tevékenységek elérhető legjobb technikáiról szóló útmutatót, amely a kapcsolódó segédanyaggal együtt elérhető a "BAT segédanyagok"/"Hazai BAT útmutatók" menüpont alatt.

2021. március 10. 13:54

Közreműködési lehetőség az IED irányelv és a PRTR rendelet felülvizsgálatában

Folyamatban van az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv (IED), valamint az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK rendelet (PRTR) felülvizsgálata, amely során a szabályozások eredményessége mellett azok lehetséges továbbfejlesztési irányait is vizsgálja az EU Bizottság.

2021. február 22. 11:12

Elkészültek az intenzív sertés- és baromfitartási tevékenységek elérhető legjobb technikáiról szóló útmutatók

A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. elkészítette az intenzív sertés- és baromfitartási tevékenységek elérhető legjobb technikáiról szóló útmutatókat.

2021. február 22. 11:02

Megjelent három újabb iparági BAT-következtetés

Megjelentek a hulladékégetésre, az élelmiszer-, ital és tejiparra, valamint a szerves oldószerekkel történő felületkezelésre vonatkozó BAT-következtetések.

2017. december 4. 13:07

Megjelent a nagy mennyiségű szerves vegyi anyagok előállítására vonatkozó BAT kövekeztetéseket tartalmazó EU Bizottsági végrehajtási határozat

2017. november 21-én megjelent a nagy mennyiségű szerves vegyi anyagok előállítására vonatkozó BAT kövekeztetéseket tartalmazó EU Bizottsági végrehajtási határozat.

2016. július 6. 9:48

Újabb két BAT következtetés jelent meg

Megjelent az vegyipari szennyvíz- és gázkezeléséről, és a
nemvasfém gyártásról szóló BAT-következtetéseket tartalmazó EU végrehajtási határozat

Újabb két iparág BAT következtetése jelent meg. A magyar nyelvű határozat elérhető a 'BAT-következtetések' menüpont alatt.

2015. december 7. 9:38

Megjelent az ásványolaj- és gázfinomításról és a fa alapanyagú lemezek gyártásáról szóló BAT-következtetéseket tartalmazó EU végrehajtási határozat

Megjelent az ásványolaj- és gázfinomításról és a
fa alapanyagú lemezek gyártásáról szóló BAT-következtetéseket tartalmazó EU végrehajtási határozat

2014. október 2. 11:07

Megjelent a cellulóz, a papír és a karton gyártásáról szóló BAT-következtetéseket tartalmazó EU végrehajtási határozat

2014. szeptember 26-án jelent meg az Európai Bizottság 2014/687/EU végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a cellulóz, a papír és a karton gyártása tekintetében történő meghatározásáról. A magyar nyelvű határozat elérhető a 'BAT-következtetések' menüpont alatt.

2014. június 19. 13:30

Megjelent az Európai Bizottság alapállapot-jelentés készítésével kapcsolatos útmutatója

2014. május 6-án jelent meg az Európai Bizottság iránymutatása az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv 22. cikkének (2) bekezdése szerinti alapállapot-jelentésekhez. A magyar nyelvű dokumentum elérhető az 'Alapállapot-jelentés' menüpont alatt.

2014. január 6. 9:55

Módosult a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 2013. december 16-ai számában megjelent a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet. Az új szabályozás központi célkitűzése továbbra is a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése. A legfőbb változások az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek végzésére vonatkozó rendelkezéseket érintik, a módosítások 2014. január 17-én lépnek hatályba.