2014. május 6-án jelent meg az Európai Bizottság iránymutatása az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv 22. cikkének (2) bekezdése szerinti alapállapot-jelentésekhez. A magyar nyelvű dokumentum elérhető az 'Alapállapot-jelentés' menüpont alatt.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 15. § (8) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a környezethasználó egy alkalommal alapállapot-jelentést köteles készíteni és benyújtani a felügyelőség részére a 13. számú mellékletben meghatározott tartalommal, az Európai Bizottság által kidolgozott útmutató figyelembevételével.

Ezen útmutató készült el, melynek magyar nyelvű változata az 'Alapállapot-jelentés' menüpont alatt érhető el.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet kapcsolódó rendelkezései az alapállapot-jelentésre vonatkozó előírások című fejezet alatt találhatók meg.