2014. szeptember 26-án jelent meg az Európai Bizottság 2014/687/EU végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a cellulóz, a papír és a karton gyártása tekintetében történő meghatározásáról. A magyar nyelvű határozat elérhető a 'BAT-következtetések' menüpont alatt.

A papírgyártásról szóló BAT referenciadokumentum felülvizsgálata 2006-ban kezdődött meg az Európai IPPC Iroda koordinálásával. A felülvizsgálati folyamat során a műszaki munkacsoport közreműködésével frissítésre került a BREF dokumentum. A dokumentumot 2013 szeptemberében bocsátották véleményezésre az Ipari Kibocsátások irányelv szerinti 13. Cikk Információcsere Fórum elé, majd a cellulóz, a papír és a karton gyártásáról szóló BAT-következtetések végleges elfogadására 2014 tavaszán került sor. A BAT-következtetéseket tartalmazó végrehajtási határozatot az Európai Bizottság 2014. szeptember 26-án hirdette ki.
 
A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati eljárásról szóló 314/2005. Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség a tevékenységre vonatkozó, az Európai Bizottság határozatában foglalt BAT-következtetések alapján  rendelkezik az egységes környezethasználati engedélyben a tevékenység végzésének feltételeiről, valamint a 20. § (7) bekezdése szerint olyan kibocsátási határértékeket határoz meg, amelyek biztosítják, hogy normál üzemeltetési feltételek mellett a létesítményből származó kibocsátások nem haladják meg a vonatkozó BAT-következtetésekben foglalt elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket.