A Magyar Közlöny 2013. december 16-ai számában megjelent a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet. Az új szabályozás központi célkitűzése továbbra is a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése. A legfőbb változások az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek végzésére vonatkozó rendelkezéseket érintik, a módosítások 2014. január 17-én lépnek hatályba.

A Korm. rendelet módosulásával erősödik az elérhető legjobb technikák alkalmazási kötelezettsége. Az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség a tevékenységre vonatkozó, az Európai Bizottság határozatában foglalt elérhető legjobb technika következtetések (BAT-következtetések) alapján rendelkezik az egységes környezethasználati engedélyben a tevékenység végzésének feltételeiről, valamint olyan kibocsátási határértékeket határoz meg, amelyek biztosítják, hogy normál üzemeltetési feltételek mellett a létesítményből származó kibocsátások nem haladják meg a vonatkozó BAT-következtetésekben foglalt elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket.

A főbb változások közé tartozik, hogy bővül az EKHE köteles tevékenységek köre. A Korm. rendelet 2. mellékletét képező tevékenységek felsorolása megtalálható az 'EKHE köteles tevékenységek' menüpont alatt.

Változik az engedélyek érvényességi idejének megállapítása, illetve a felülvizsgálatukra vonatkozó szabályok is módosulnak.

A környezetvédelmi ellenőrzések gyakoriságát az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség a felmerülő környezeti kockázatok alapján állapítja meg, és bizonyos esetekben akár 3 évre is kiterjesztheti.

Új elemként jelenik meg, hogy az EKHE köteles létesítmények üzemeltetőinek alapállapot-jelentést kell készíteniük, melynek tartalmaznia kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek veszélyes anyagokkal való szennyezettségére vonatkozó információkat. Új tevékenység esetén az engedélykérelemhez, meglévő tevékenység esetén pedig a soron következő felülvizsgálat alkalmával kell benyújtani a jelentést a felügyelőség részére.

A Korm. rendelet módosításai 2014. január 17-én lépnek hatályba.