A BREF-ek kidolgozásának és felülvizsgálatának folyamata

Az Európai Bizottság (Környezetvédelmi Főigazgatósága) a BREF-dokumentumok kidolgozásának és felülvizsgálatának céljából szakmai munkacsoportot (Technical Working Group – TWG) hoz létre (vagy reaktivál). A munkacsoportok a tagállamokat, az iparágakat és a környezetvédelemmel foglalkozó nem kormányzati szervezeteket képviselő műszaki szakértőkből, valamint a Bizottságból állnak. A munkacsoportok munkáját az Európai IPPC Iroda tudományos személyzete irányítja.

A „kívánságlista” összeállítása
A munkacsoport (re)aktiválásával egy időben a 13. Cikk Fórum tagjai felkérést kapnak a munkacsoportban részt vevő képviselőik jelölésére. A munkacsoport tagok ezután pedig felkérést kapnak, hogy állítsanak össze egy „kívánságlistát”, amelynek a BREF célirányos felülvizsgálata érdekében elsősorban a következőkre kell vonatkoznia:

 • a BREF hatálya és szerkezete;
 • a hiányzó, elavult, hiányos vagy nem egyértelmű elérhető legjobb technika vagy elérhető legjobb technikához kapcsolódó környezetvédelmi teljesítményszintek;
 • a felülvizsgálathoz gyűjtendő üzem- vagy létesítményspecifikus adatok típusa és formátuma;
 • a teljes folyamat és annak alfolyamatai során aktuálisan mért kibocsátási és fogyasztási szintek, valamint az alkalmazott technikák frissítése;
 • az elérhető legjobb technikák megállapítása során mérlegelendő új technikák és új keletű technikák;
 • a meglévő technikák és folyamatok továbbfejlesztése a környezetvédelemre, illetve gazdasági szempontokra való tekintettel.

A szakmai munkacsoport nyitóülése (kick-off meeting)
A nyitóülés napirendje a kívánságlista alapján kerül összeállításra, különösen az alábbiakban felsorolt témakörökkel foglalkozik:

 • a BREF hatálya és szerkezete;
 • a felülvizsgálat során gyűjtendő információk jellege és mértéke;
 • a munka általános ütemterve;
 • a munkacsoport által végrehajtandó konkrét feladatok.

A munkacsoport plenáris ülései (mint amilyen a nyitóülés is) az Iroda szervezésében és elnökletével a Bizottság sevillai létesítményeiben zajlanak.

Hivatalos tervezetek
A felülvizsgálat folyamata során készülő hivatalos tervezeteket az Iroda a dokumentum szakmai vizsgálata és a hiányzó információk összegyűjtése céljából benyújtja a munkacsoporthoz.

A hivatalos tervezetek közlését követően legalább 8 hétig tartó véleményezési időszakot biztosítanak annak érdekében, hogy a munkacsoport tagjai benyújthassák a dokumentummal kapcsolatos észrevételeiket és javaslataikat.

A munkacsoport záróülése
A munkacsoport záróülésének célja, hogy a munkacsoport jelen lévő tagjai konszenzuson alapuló következtetéseket állapítsanak meg, különösen az alábbiakban felsorolt témakörökkel kapcsolatban:

 • a BAT-következtetések tartalma és szerkezete;
 • „Az elérhető legjobb technikák megállapítása során mérlegelendő technikák” és az „Új keletű technikák” című BREF-fejezetek tartalmában elvégzendő esetleges módosítások.

A 13. Cikk Fórum véleménye
A munkacsoportban folytatott munka befejeztével a BREF végleges, frissített tervezete a 13. Cikk Fórumnak kerül megküldésre. A fórumot felkérik, hogy nyilvánítson véleményt a dokumentumról, melynek tartalmát a fórum ülésén vitatják meg. A fórum tagjai a BREF tervezetével kapcsolatos észrevételeiket írásban nyújtják be az ülés előtt.

A BAT-következtetések elfogadása és a BREF közzététele
A Bizottság benyújtja a BAT-következtetésekről szóló határozattervezetet a 75. Cikk Bizottsághoz, amely az IED 75. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően nyilvánít véleményt. Az elfogadott BAT-következtetésekről szóló határozat a Hivatalos Lapban az Unió valamennyi hivatalos nyelvén kihirdetésre kerül.