Az információcsere állomásai

A BREF-ek kidolgozásának és felülvizsgálatának folyamata

Az Európai Bizottság (Környezetvédelmi Főigazgatósága) a BREF-dokumentumok kidolgozásának és felülvizsgálatának céljából szakmai munkacsoportot (Technical Working Group – TWG) hoz létre (vagy reaktivál). A munkacsoportok a tagállamokat, az iparágakat és a környezetvédelemmel foglalkozó nem kormányzati szervezeteket képviselő műszaki szakértőkből, valamint a Bizottságból állnak. A munkacsoportok munkáját az Európai IPPC Iroda tudományos személyzete irányítja.

A „kívánságlista” összeállítása
A munkacsoport (re)aktiválásával egy időben a 13. Cikk Fórum tagjai felkérést kapnak a munkacsoportban részt vevő képviselőik jelölésére. A munkacsoport tagok ezután pedig felkérést kapnak, hogy állítsanak össze egy „kívánságlistát”, amelynek a BREF célirányos felülvizsgálata érdekében elsősorban a következőkre kell vonatkoznia:

A szakmai munkacsoport nyitóülése (kick-off meeting)
A nyitóülés napirendje a kívánságlista alapján kerül összeállításra, különösen az alábbiakban felsorolt témakörökkel foglalkozik:

A munkacsoport plenáris ülései (mint amilyen a nyitóülés is) az Iroda szervezésében és elnökletével a Bizottság sevillai létesítményeiben zajlanak.

Hivatalos tervezetek
A felülvizsgálat folyamata során készülő hivatalos tervezeteket az Iroda a dokumentum szakmai vizsgálata és a hiányzó információk összegyűjtése céljából benyújtja a munkacsoporthoz.

A hivatalos tervezetek közlését követően legalább 8 hétig tartó véleményezési időszakot biztosítanak annak érdekében, hogy a munkacsoport tagjai benyújthassák a dokumentummal kapcsolatos észrevételeiket és javaslataikat.

A munkacsoport záróülése
A munkacsoport záróülésének célja, hogy a munkacsoport jelen lévő tagjai konszenzuson alapuló következtetéseket állapítsanak meg, különösen az alábbiakban felsorolt témakörökkel kapcsolatban:

A 13. Cikk Fórum véleménye
A munkacsoportban folytatott munka befejeztével a BREF végleges, frissített tervezete a 13. Cikk Fórumnak kerül megküldésre. A fórumot felkérik, hogy nyilvánítson véleményt a dokumentumról, melynek tartalmát a fórum ülésén vitatják meg. A fórum tagjai a BREF tervezetével kapcsolatos észrevételeiket írásban nyújtják be az ülés előtt.

A BAT-következtetések elfogadása és a BREF közzététele
A Bizottság benyújtja a BAT-következtetésekről szóló határozattervezetet a 75. Cikk Bizottsághoz, amely az IED 75. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően nyilvánít véleményt. Az elfogadott BAT-következtetésekről szóló határozat a Hivatalos Lapban az Unió valamennyi hivatalos nyelvén kihirdetésre kerül.

Menü

Főoldal

Navigáció