A 13. Cikk Fórum a Bizottság által összehívott és elnökletével ülésező szakértői csoport, amely a tagállamok, az érintett iparágak és a környezetvédelemmel foglalkozó nem kormányzati szervezetek képviselőiből áll. A fórum szerepe a hatékony, aktív és átlátható információcsere biztosítása az információcsere gyakorlati vonatkozásainak megvitatásával és véleményezésével.

A fórum legfontosabb feladata az elérhető legjobb technikákkal kapcsolatos információcsere eredményének értékelése, továbbá a technikai szinten végzett munka eredményeként létrejött BAT referenciadokumentumok (BREF-ek) javasolt tartalmának véleményezése. A fórum tagjainak feladata a szakmai munkacsoportban részt vevő képviselőik jelölése, valamint a velük való kapcsolattartás a kidolgozási folyamat során az aktív és hatékony információcsere biztosítása érdekében.

A fórum különösen a következőkről nyilvánít véleményt:

  • a fórum eljárási szabályzata;
  • az információcserére vonatkozó munkaprogram;
  • az adatgyűjtéssel kapcsolatos iránymutatások; és
  • a BAT-referenciadokumentumok kidolgozására és minőségbiztosítására vonatkozó iránymutatások, beleértve tartalmuk és formájuk megfelelőségét is.