A 13. Cikk Fórum

A 13. Cikk Fórum a Bizottság által összehívott és elnökletével ülésező szakértői csoport, amely a tagállamok, az érintett iparágak és a környezetvédelemmel foglalkozó nem kormányzati szervezetek képviselőiből áll. A fórum szerepe a hatékony, aktív és átlátható információcsere biztosítása az információcsere gyakorlati vonatkozásainak megvitatásával és véleményezésével.

A fórum legfontosabb feladata az elérhető legjobb technikákkal kapcsolatos információcsere eredményének értékelése, továbbá a technikai szinten végzett munka eredményeként létrejött BAT referenciadokumentumok (BREF-ek) javasolt tartalmának véleményezése. A fórum tagjainak feladata a szakmai munkacsoportban részt vevő képviselőik jelölése, valamint a velük való kapcsolattartás a kidolgozási folyamat során az aktív és hatékony információcsere biztosítása érdekében.

A fórum különösen a következőkről nyilvánít véleményt:

Menü

Főoldal

Navigáció