Az Európai IPPC Iroda feladata az információcsere koordinálása, továbbá annak biztosítása, hogy az információkat a BREF-ek kidolgozása vagy felülvizsgálata során az adatgyűjtéssel, a BAT-referenciadokumentumok kidolgozásával és minőségbiztosításukkal kapcsolatos iránymutatásokra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2012/109/EU végrehajtási határozat iránymutatásának megfelelően gyűjtsék össze és dolgozzák fel.

Az Iroda munkája emellett kiterjed a BAT-következtetések megállapításához gyűjtött adatok független ellenőrzésére és elemzésére is.