BREF tömörítvények a hazai sajátosságok figyelembe vételével:


Magyar nyelven tömörített, de már hatályukat vesztett BREF-ek: