Az Európai Bizottság iránymutatása az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv 22. cikkének (2) bekezdése szerinti alapállapot-jelentésekhez 2014. május 6-án jelent meg, a magyar nyelvű dokumentum az alábbi linken érhető el.