Csak az ipari méretű*, vegyi vagy biológiai eljárással történő előállításra vonatkozóan:

4.1. Szerves anyagok előállítása:
a) szénhidrogének (lineáris vagy ciklikus, telített vagy telítetlen, alifás vagy aromás),
b) oxigéntartalmú szénhidrogének (alkoholok, aldehidek, ketonok, szervessavak, észterek, acetátok, éterek, peroxidok, epoxi-vegyületek),
c) kéntartalmú szénhidrogének,
d) nitrogéntartalmú szénhidrogének (aminok, amidok, nitrovegyületek vagy nitrátvegyületek, nitrilek, cianátok, izocianátok),
e) foszfortartalmú szénhidrogének,
f) halogénezett szénhidrogének,
g) szerves fémvegyületek,
h) műanyagok (polimerek, szintetikus szálak és cellulóz alapú szálak),
i) szintetikus gumik,
j) színezékek és pigmentek,
k) aktív felületű anyagok és felületaktív anyagok,
l) egyéb szerves anyagok gyártása.

4.2. Szervetlen anyagok előállítása:
a) gázok [ammónia, klór, hidrogén-klorid, fluor vagy hidrogén-fluorid, szén-oxidok, kénvegyületek, nitrogén-oxidok, hidrogén, kén-dioxid, karbonil-klorid (foszgén)],
b) savak (krómsav, fluorsav, foszforsav, salétromsav, sósav, kénsav, óleum, kénessav),
c) lúgok (ammónium-hidroxid, káliumhidroxid, nátrium-hidroxid),
d) sók (ammónium-klorid, kálium-klorát, kálium-karbonát, nátrium-karbonát, perborát, ezüstnitrát),
e) nemfémek, fémoxidok vagy egyéb szervetlen vegyületek (kalcium-karbid, szilícium, szilíciumkarbid),
f) egyéb szervetlen anyagok gyártása.

4.3. Foszfor, nitrogén vagy kálium alapú műtrágyák (egyszerű vagy összetett műtrágyák) gyártása.

4.4. Növényvédő szer hatóanyagok és biocidek gyártása.

4.5. Gyógyszeralapanyagok gyártása, beleértve az intermedierek előállítását is.

4.6. Robbanóanyagok gyártása.

*Ipari méretű a termelés, ha a tevékenységet kereskedelmi célból folytatják, akkor is, ha az előállított anyag csak köztes termék, és önmagában nem kerül kereskedelmi forgalomba. Azon tevékenységek, amelyek kizárólag saját felhasználásra gyártanak vegyi anyagokat — például házi, tudományos vagy laboratóriumi tevékenységek— nem tartoznak ide.